ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, μαθητές, σπουδαστές και επαγγελματίες. Το πρόγραμμα σπουδών μας βασίζεται στο CEFR (Common European Framework of Reference) , είναι σύγχρονο και ευέλικτο προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας.
Δείτε τα προγράμματα σπουδών εδώ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ +6

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (IELTS, TOEFL)

ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης (μάθημα σε πραγματικό χρόνο) και ασύγχρονης μάθησης συνδυαστικά. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά βιβλία, έχοντας δημιουργήσει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus) καθώς και πηγές μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση όλων των δεξιοτήτων των σπουδαστών (speaking. Writing, listening, reading) , του Λεξιλογίου και Γραμματικής, φροντίζοντας τις μαθησιακές ανάγκες όλων.

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ;

42 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ

Οι διευθυντές σπουδών έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, με ειδίκευση στη Μεθοδολογία, Διδακτική της Αγγλικής και στην ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Ελπίδα Παπαδαντωνάκη


English teacher, teacher trainer and curriculum designer.

Dip.RSA (Diploma Royal Society of Arts Cambridge University England,1998)

Teaching material designer

Teaching experience: 42 years

Χρήστος Παπαδαντωνάκης


Πτυχιούχος Ελληνικής & Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.Κατεύθυνση Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας.

Μεταπτυχιακό (M.A.) in Teaching English as a Foreign Language, Lancaster University, UK

Μεταπτυχιακό (MSc) "Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων" Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Teaching experience στο Oxford της Αγγλίας

ΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

Οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο INTERNET καθώς και μία κάμερα, προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή με τον εκπαιδευτή και τους άλλους σπουδαστές.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα μαθήματα στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ πραγματοποιούνται σε ζωντανή σύνδεση.

Για να παρακολουθήσεις το μάθημα, χρειάζεσαι :
• Σύνδεση internet ADSL
• υπολογιστή desktop ή laptop ή tablet(min 9inch)
• Smartphone
• Ηχεία ή ακουστικά
• Κάμερα
• Μικρόφωνο
Πριν από την εγγραφή ο κάθε μαθητής συνδέεται στο περιβάλλον εικονικής αίθουσας ωστέ να διαπιστώσουμε ότι ο εξοπλισμός του είναι αυτός που πρέπει για να παρακολουθεί ευχάριστα το μάθημα.

Οι συμμαθητές σου θα είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ναι, βλέπεις και τον καθηγητή και τους συμμαθητές σου.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ υπάρχει η ίδια διαδραστικότητα με τον καθηγητή σου όπως σε μία κανονική αίθουσα. Έτσι μπορείς να του θέτεις ερωτήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το μάθημα.

Πρέπει να συνδέεσαι στην αίθουσα την προγραμματισμένη ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα σου.

Διαγωνίσματα γράφεις τις ίδιες μέρες και ώρες που γράφουν όλοι οι μαθητές στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ.

Αφού ολοκληρώσεις, θα αποστέλλεις τις απαντήσεις ηλεκτρονικά στο Κέντρο μας εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα βιβλία για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Οι γονείς σου θα ενημερώνονται για την πρόοδό σου σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες μέσω ζωντανής σύνδεσης με τους Διευθυντές Σπουδών και τους καθηγητές σου.

Στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ, έχουμε διαμορφώσει ειδικές αίθουσες με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπου οι καθηγητές μας παραδίδουν το μάθημα τους ζωντανά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Δεν έχετε επιλέξει γλώσσα
Δεν θα μοιραστούμε το email σας με κανέναν!
Αυτό δεν μοιάζει με σωστό email
Παρακαλούμε αν εχουν εντοπιστεί ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να απευθυνθείτε στους ακαδημαϊκούς διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων Ελπίδα και Χρήστο Παπαδαντωνάκη.

Τα στοιχεία που μας παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο είναι σημαντικά για λόγους επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί σας και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση αυτής. Τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελπίδα Παπαδαντωνάκη & ΣΙΑ ΟΕ σε αρχείο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (2016/679).
Διαβάστε και επιβεβαιώστε
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

© Copyright 2018-2020 "Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελπίδα Παπαδανωνάκη & ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΔΒΜ1 - Πληροφορική"
All Rights Reserved. Powered by